Skognæringa Kyst AS

Skognæringa Kyst er Skog- og trenæringas verdikjedesamarbeid i Kystskogbruket. De skal løse ut potensialet i skog- og trenæringa langs kysten. Vi har laget ny visuell identitet, og jobber med de om å bygge opp sin egen merkevare, samtidig som at det skal være tydelig at de er en del av- og representerer Kystskogbruket.