Flusthuset

Profil & identitet

Høsten 2022 åpnet kompetanseklyngen Flusthuset i Sandesjøen. Ambisjonen er et kontorbygg i sentrum som vil gjøre arbeidsplassene mer attraktive, lett tilgjengelige for besøkende og skape mer byliv på dagtid.