Flusthuset

Profil & identitet

Høsten 2022 åpnet kompetanseklyngen Flusthuset i Sandesjøen. Ambisjonen er et kontorbygg i sentrum som vil gjøre arbeidsplassene mer attraktive, lett tilgjengelige for besøkende og skape mer byliv på dagtid. Ordet FLUST er et synonym for "rikelig, mye". Talkto fikk det hyggelige oppdraget med å lage logo og visuell identitet, et prosjekt som har vært i samarbeid med Studio Strek.